Konrad Kruczkowski: Nie wierzę w autorytet, wierzę w relację

Komuś, kto jest ofiarą przemocy i był katowany przez rodziców, mam powiedzieć: "Czcij ojca swego"? Nie, nie powiem. Możemy rozmawiać o wybaczeniu.