Spotkanie zorganizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Tematem debaty było m.in. wspieranie ojców w ich roli i dostrzeganiu ich potrzeb, to, co jest ważne w pracy z ojcami, a także specyfika pracy z ojcami i wyzwania, które stoją przed profesjonalistami zajmującymi się tym tematem.

  • Agnieszka Popielarczyk – lekarka, specjalistka psychiatrii,
  • Sebastian Pluta – terapeuta par,  psycholog dzieci, młodzieży,  dorosłych i rodzin, profilaktyk i trener, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy.
  • Jakub Gładysiak – pedagog resocjalizacji i wspomagania rodziny, zawodowy kurator sądowy pionu rodzinnego w Warszawie.
  • Magdalena Sławińska – z-ca kierownika Działu Pomocy Specjalistycznej w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Więcej informacji na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Fot. Weronika Szacilowska